Follow

RT @Jenda21@twitter.com

Lidi, prosím Vás nenastupujte do rozjíždějícího se vlaku nebo když na Vás pískáme nebo řveme jak na lesy ať to neděláte. Podruhé za 3 směny záchranná brzda a běh s tím že jsem fakt nevěděl jestli dotyčnou najdu pod vlakem nebo vevnitř... NIC za ten risk života nestojí.

🐦🔗: twitter.com/Jenda21/status/119

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!