Follow

RT @MichalKubal@twitter.com

Když tu před pár dny byla řeč o výzvách, které můžou reportéry v terénu potkat během živého vstupu - tady je zpravodajství o povodních v Řecku... twitter.com/AmichaiStein1/stat

🐦🔗: twitter.com/MichalKubal/status

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!