Follow

RT @kondrej@twitter.com

Můj zdaleka nejpodstatnější projekt - kalkulačka konverzí na Václaváky, paprikáš nebo Fábie - za chvíli oslaví dva roky.

Tak jsem mu koupil vhodnou doménu, ať se to líp hledá. vaclavaky.cz

🐦🔗: twitter.com/kondrej/status/119

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!