Follow

RT @honzalb@twitter.com

České dráhy nabízí ve svém vyhledávači spojení u některých relací výrazně dražší a delší trasu, než jaká je možná. Nezobrazují vlaky dopravců, kteří po nich převezmou část výkonů. zdopravy.cz/praha-liberec-pres

🐦🔗: twitter.com/honzalb/status/119

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!