Follow

RT @JakubZelezny@twitter.com

Dnes je ten den! Nijak moc se tehdy neslavil, nijak moc se dnes nepřipomíná. Kladou se otázky: kdy vlastně revoluce vyhrála? Kdy byla završena? Přece DNES před 30 lety! De iure určitě. 29.11.’89 Federální shromáždění zrušilo článek 4 ústavy o vedoucí úloze komunistické strany! J.

🐦🔗: twitter.com/JakubZelezny/statu

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!