Follow

RT @JChodounsky@twitter.com

I pro zkušené tramvajáky je jedna z největších výzev zvládnutí pravidelných šoků pro náš biorytmus.

čtvrtek 6:01 - 14:04, pátek 14:44 - 1:14, sobota 12:30 - 21:17.

Tyto veletoče zamávají asi s každým a musím přiznat, že jsou častým důvodem, proč tramvajáci odchází pryč. 😟

🐦🔗: twitter.com/JChodounsky/status

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!