Follow

RT @TomTich2@twitter.com

Tak už podporuje telefon jako identifikátor kuponů PID. Stačí zaregistrovat, nahrát fotografii a jet.
Aplikace obsahuje rotující QR kód, který se mění po minutě.
Díky @PIDoficialni@twitter.com, @DPPOficialni@twitter.com a @PrahaEU@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/TomTich2/status/12

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!