Follow

RT @kondrej@twitter.com

Vtipněji bych to nevymyslel, takhle čaruje realita. Použil jsem úplně stejný data jako ODS, jen jsem se podíval, co se dělo před tímhle (graficky) mohutným růstem.

🐦🔗: twitter.com/kondrej/status/120

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!