Follow

Je skvělé, že @Spravazeleznic@twitter.com má nové jméno, které je zakázáno jakkoli zkracovat.
Problém je, že webové stránky mají adresu szdc.cz, nezkrácené varianty doménového jména mají spekulanti. Zato čtyřpísmenných domén má Správa registrovaných fakt hodně. 😆

· Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 1 · 1
@Oskar456 Tak asi doménový spor. Nebo zestátňovací zákon. No a snad se té tiskové zprávě podřídí i ERA. ;) Když žádné zkratky, tak žádné zkratky.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!