Follow

„Pražané si pro vlastní elektrokoloběžky budou moci zažádat o souhlas k vjezdu na úřadu Prahy 1, obdobně jako pro automobily.“
To by mě zajímalo, k čemu ten souhlas bude udělen, když koloběžky nemají žádné registrační značky.

RT @enkocz@twitter.com

Praha 1 zakáže elektrickým koloběžkám vjezd do pěších zón v centru. Městská část tak bojuje proti sdíleným koloběžkám typu Lime. denikn.cz/minuta/267158/?ref=m

🐦🔗: twitter.com/enkocz/status/1215

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!