Follow

RT @jaromirtalir@twitter.com

Po národních doménách .CZ, .CH a .LI je .SK další evropskou doménou, která spouští automatizované nastavení pomocí záznamů. Gratulace . Funguje nejlépe s @KnotDNS@twitter.com :) pcrevue.sk/a/SK-NIC-SPUSTIL-TE

🐦🔗: twitter.com/jaromirtalir/statu

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!