Follow

RT @kryspin@twitter.com

Věděli jste, že každé balení Skittles obsahuje náhodný počet barevných bonbonů? Jeden chlápek se rozhodl k tomu přistoupit poněkud vědecky a udělal z toho krásný vizuální projekt. possiblywrong.wordpress.com/20

🐦🔗: twitter.com/kryspin/status/121

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!