Follow

RT @jancibulka@twitter.com

“...odstranění rodného čísla z dosud uložených čestných prohlášení a změnu formuláře.“

Staráme se, aby vaše osobní údaje neležely v kdejaký databázi ;)

irozhlas.cz/zpravy-domov/gdpr-

🐦🔗: twitter.com/jancibulka/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!