Follow

RT @muzeum_CZ@twitter.com

Před 27 lety, ve středu 13. ledna 1993, vznikla naše národní TLD .cz (byla zařazena do DNS). Prvních subdomén a uzlů se dočkala až v dubnu. buff.ly/39Y4dxz

🐦🔗: twitter.com/muzeum_CZ/status/1

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!