Follow

RT @DPPOficialni@twitter.com

Informace o skutečném čase odjezdu všech autobusů DPP z jednotlivých zastávek jsou ode dneška k dispozici veřejnosti v pilotním provozu na webových stránkách kdymitojede.cz . Více informací naleznete zde: dpp.cz/spolecnost/pro-media/ti

🐦🔗: twitter.com/DPPOficialni/statu

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!