Follow

Asi se musím nechat přejmenovat. Můj český znak v českém jménu dělá českým aeroliniím nepředstavitelný problém. @CzechAirlinesCZ@twitter.com

· Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 1 · 1

@Oskar456 Křestní jméno musí obsahovat malé a velké písmeno, číslo a specialní znak, minimální délka je...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!