Follow

RT @FilipTitlbach@twitter.com

Důležitý příběh od @HarzerF@twitter.com, který ilustruje reálné dopady nenávistných slov o “LGBT ideologii” a “duhovém moru”. Toto je výsledek politických a církevních kampaní, které braly za cíl menšiny, sex. výchovu a výuku zaměřenou na prevenci projevů nenávisti.
seznamzpravy.cz/clanek/kvuli-s

🐦🔗: twitter.com/FilipTitlbach/stat

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!