Follow

Jak je možné, že: „0,5l čepovaného piva 15 dolar/rubl/libra“ nikdy nikdo neřekne, ale s eury to tak dělají skoro všichni, včetně PR týmu pana premiéra?

RT @Posledniskaut@twitter.com

Kdo nezlevní, ten vás okrádá, koblížci.
Jestli to tedy chápu dobře.

🐦🔗: twitter.com/Posledniskaut/stat

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!