Follow

RT @ZdenekHrib@twitter.com

V nové verzi aplikace @LitackaPraha@twitter.com už funguje e-shop!
Takže teď už můžete kupovat časové kupony přímo v telefonu stejně jako jednorázové jízdenky. Jasně, je to drobnost, ale hodně z vás po tom volalo, tak věřím, že vás tahle novinka potěší. 🙂

🐦🔗: twitter.com/ZdenekHrib/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!