Follow

RT @kovy_gameballcz@twitter.com

Vyhlašuji soutěž o příměr něčeho úplně nesouvisejícího, k tomu, co dělal/jak působil Hitler. Čím přiblblejší, tím lepší! Přidejte hashtag a zde malá inspirace:

🐦🔗: twitter.com/kovy_gameballcz/st

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!