Follow

RT @jancibulka@twitter.com

Závazný opatření zásadně vyhlašujem pouze ústně na tiskovce. Písemná verze by nás přeci připravila o všechnu srandu při následný interpretaci :/ twitter.com/CT24zive/status/12

🐦🔗: twitter.com/jancibulka/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!