Follow

RT @vpsfree_cz@twitter.com

Spustili jsme veřejnou videokonferenční službu

meet.vpsfree.cz

Bez registrace, placení a sběru dat. Vytvořte si místnost a prostě začněte volat.

blog.vpsfree.cz/spoustime-vide

🐦🔗: twitter.com/vpsfree_cz/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!