Follow

RT @zdenek_kaplan@twitter.com

Nechoďte na výtěry, pokud nemáte příznaky. Pokud se bojíte koronaviru a chcete otestovat jen preventivně, tak paradoxně chodíte na jediné místo, kde koronavirus stoprocentně je.
Celý vzkaz lékařky zde, doporučuji si přečíst:

🐦🔗: twitter.com/zdenek_kaplan/stat

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!