Follow

Vážně by mě zajímalo, jaký myšlenkový proces vedl někoho k vytvoření dopravní značky B27 s nápisem STOP / KONTROL. V jakém jazyce to je a co to vůbec znamená?
A proč se K a L dotýká červeného okraje?

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!