Follow

RT @honzajavorek@twitter.com

Jo, můžeš v karanténě sledovat seriály 🍿 Ale taky to můžeš využít a naučit se programovat 💻 Až virus odejde, vystartuješ s novou dovedností nebo i kariérou. Podrobný návod je všem zdarma přístupný zde: junior.guru/learn/

🐦🔗: twitter.com/honzajavorek/statu

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!