Follow

RT @zajdee@twitter.com

Návod na domácí running sushi 🍣:
- objednejte sushi z vaší oblíbené restaurace 🥡
- rozložte dovezené sushi na gramofonový talíř 💿
- roztočte gramofon na 33 RPM ⚙️
- postupně ujídejte 🥢

Dobrou chuť!

🐦🔗: twitter.com/zajdee/status/1242

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!