Follow

RT @jan_lipold@twitter.com

Auto objede jeden kilometrový okruh rychlostí 30 km/h. Jak rychle musí objet druhé kolo, pokud chce dosáhnout celkové průměrné rychlosti 60 km/h? - 10 rafinovaných otázek od Miloše @cermak@twitter.com. Kdo dá 10/10, je dobrej. Je to bez možností a bez nápovědy.
seznamzpravy.cz/clanek/10-hada

🐦🔗: twitter.com/jan_lipold/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!