Follow

RT @auditoriumCRo@twitter.com

najdete už i na ! Odebírejte nás na 👉 mujrozhlas.cz/auditorium
před 25 lety vstoupila v platnost -ská dohoda. První země zrušily v EU hraniční kontroly. Česko se dočkalo až v roce 2007. Zavřené hranice v době jsou nezvyk!

🐦🔗: twitter.com/auditoriumCRo/stat

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!