Follow

RT @jancibulka@twitter.com

Co dobrou zprávu? O záznamy z měření @CHMUCHMI@twitter.com teď stačí akorát požádat, a dostane se k nim kdokoli, od vědců po sedláky ;)

cc @Steam_Flow@twitter.com @chochule@twitter.com @jachymc@twitter.com @kubanster@twitter.com @faktaoklimatu@twitter.com

irozhlas.cz/zpravy-domov/chmu-

🐦🔗: twitter.com/jancibulka/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!