Follow

Kdyby radši @ctu_cz@twitter.com vyzval operátory ke snížení asymetrie zákaznických linek tam, kde to je technicky možné (což je skoro všude). Protože 1:10 je zabiják jakékoli interaktivity. 😤

RT @Lupacz@twitter.com

Snižte rozlišení, vyzývá české streamovací služby ministerstvo průmyslu a ČTÚ lupa.cz/aktuality/snizte-rozli

🐦🔗: twitter.com/Lupacz/status/1243

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!