Analogový jukebox je velice komplexní elektromechanický počítač. A pozorovat ho v činnosti je radost. Tohle video od @TechConnectify@twitter.com prostě musíte vidět!
youtube.com/watch?v=NmGaXEmfTI

Follow

Srdcem jukeboxu je elektromechanický registr volby, který shodou okolností vypadá velmi podobně jako srdce tramvají PCC (např. T3), zrychlovač. Způsob, jakým dojde k výběru té správné desky je fascinující.
youtube.com/watch?v=o1qRzKuskK

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!