Follow

Slovníček pojmových dvojic „Pleteme si”, obsahující pojmy které člověk k stáru nejčastěji zaměňuje (sadař – sadista, faktura – fraktura, žebrák – točník) bych po dnešku rozšířil o dvojice Unicode — UTF-8, RIPE — RIPE NCC, renumeration — remuneration.

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!