Follow

Tak jsem se právě začetl do opatření ohledně vstupu do ČR. Podle bodu 2 má každý, kdo je vpuštěn do ČR, buď nařízenou karanténu, nebo zakázán volný pohyb na 14 dnů.
Jaký má tedy přesně smysl nechat se za vlastní peníze testovat?
mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opa

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!