Follow

RT @honzajavorek@twitter.com

Klidně dávejte svůj kód ledabyle na internet! Nestyďte se za to, že je na GitHubu, PyPI, nebo npm, a vy se o něj nestaráte. Nemáte povinnost jej udržovat a zaručovat, aby byl dokonalý. Máte-li čas a peníze, dělejte si to jako hobby, jinak ať vás zaplatí. drmaciver.com/2015/04/its-ok-f

🐦🔗: twitter.com/honzajavorek/statu

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!