Follow

Z osobního archivu jsem vylovil tuhle ukázku rozhlasového pořadu „Na vlně pohody”, který vysílala stanice Praha (nyní @CRoDvojka@twitter.com) 3. října 2009. Zvukový obal tohoto pořadu
(včetně zakončení ikonickým motivem stanice) byl velmi povedený, ale moc dlouho bohužel nevydržel.

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!