Follow

RT @MichalKubal@twitter.com

OK, prosím o předání druhého vzkazu: paní učitelce "Ušetři si hloupé odpovědi a pracuj tak, jak máš."
(Reakce učitelky, když studentka omlouvala, proč úkol psala rukou a ne na počítači, který nemají)
zdroj: @DanielHule@twitter.com twitter.com/MichalKubal/status

🐦🔗: twitter.com/MichalKubal/status

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!