Follow

RT @JTBcz@twitter.com

Brutální nehoda, která zůstávala vždycky trochu v mlze. Krouna, 24.6.1995. Našli jsme na Kavčích horách záběry, které jsme doteď ve zpravodajství nepoužívali. Když se přidaly vzpomínky @VlastimilWeiner@twitter.com, celý smutný příběh dostal jinou hloubku.

A tyhle věci je třeba připomínat.

🐦🔗: twitter.com/JTBcz/status/12758

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!