Follow

Neodolal jsem a objednal ho ⬇️.
První dojem výborný, malý, nevydává žádné zvuky, nepřehřívá se, dynamicky alokuje výkon podle zapojených kabelů. Jen při každé rekonfiguraci na chvilku odpojí všechny zátěže, takže se nehodí na napájení zařízení bez baterie.

RT @k0xak@twitter.com

@Oskar456@twitter.com @IKEA@twitter.com m.alza.cz/baseus-gan-quick-tra

🐦🔗: twitter.com/k0xak/status/12642

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!