Follow

To samé platí také třeba i o textu psaném bez diakritiky a interpunkce.

RT @sobeltomas@twitter.com

Je fakt moc smutný když tvůrce chce, aby jeho práci někdo poslouchal. Ale naprosto sobecky nerespektuje pohodlí posluchače a nedokáže mu naservírovat příjemnej zážitek.

Když je obsah hodně dobrej, jednou nebo dvakrát to prominu.

Ale špatně nahraný zvuk neskutečně unavuje.

🐦🔗: twitter.com/sobeltomas/status/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!