Follow

Tohle je dokonalé. @kovy_gameballcz@twitter.com spojil vážně míněný text se svým geniálním talentem k parodování v jednom videu, které by bylo hodně vtipné, ale vlastně je hlavně smutné, protože to je realita.
youtube.com/watch?v=4FQZwce_Nu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!