Follow

Už aby skončila tahle éra nativních aplikací pro přístup k internetovým službám.
Webový prohlížeč naštěstí (zatím) neuplatňuje podivný koncept „vaší země,“ kterou můžete změnit jen jednou za rok. 🤬🤬🤬

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 1 · 2

@Oskar456 Na tomhle konceptu je nejdivnější, že se ani nedá podívat na recenze v jiném jazyce.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!