Follow

RT @michalblaha@twitter.com

Babiš s Jermanovou tvrdí, že zmodernizovali 194 krajských nemocnic.

Středočeský kraj provozuje 5 nemocnic z celkem 25. Krajských je +-60.

Nevěřte lhářům, co vás mají za hlupáky, kteří uvěří všemu. Nevěřte lhářkám, které zajímáte jen měsíc předvolbami.

Nevěřte Babišovi ani jí.

🐦🔗: twitter.com/michalblaha/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!