Follow

Zajímalo by mě, proč @vaclavmoravec@twitter.com nemá klopový mikrofon, jak je obvyklé a mluví celou dobu z velké dálky. Že by se někdo infikoval skrz klopový mikrofon?

Taky by mě zajímalo: mají nějakou zálohu ve studiu, jako při vzdálené moderaci Událostí?

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!