Follow

Princip činnosti fénu na vlasy je asi každému jasný. I tak je ale zajímavé podívat se, jak efektně řeší výrobce regulaci výkonu, napájení stejnosměrného motoru i přepínání na 110 voltů.
youtu.be/DiKJN9q1bcE

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!