Follow

Možná by nebyl marný nápad přihlásit na linuxové konference nějakou přednášku o češtině. Netrvám na tom, že by se procesu typu zombie mělo říkat mátoha, ale nechci poslouchat pojmy jako _defaultní tásky_.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 2 · 0 · 2

@Oskar456 Proč nechceš poslouchat pojmy jako "defaultní tásky"? Čeština obahuje tuny jiných přejatých slov, která zpočátku působila divně nečesky, ale dnes se normálně používají.

@Oskar456 Takže lepší bude se bavit o "výchozích úlohách"? To nebudu tušit o čem se vede řeč. Osobně zase nadskočím, když někdo použije pojem "směrník".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!