Follow

RT @CESNET_CERTS@twitter.com

Zajímáte se o internetovou bezpečnost? Láká vás řešení bezpečnostích incidentů?
Hledáme kolegu do našeho bezpečnostího týmu:

cesnet.cz/clen-bezpecnostniho-

🐦🔗: twitter.com/CESNET_CERTS/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!