Follow

Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost. Je-li tedy zpracování skutečně nezbytné pro poskytnutí služby, nemá smysl žádat o souhlas, zvlášť když takový souhlas může subjekt kdykoli odvolat.

uoou.cz/udelit-souhlas-se-zpra

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!