Follow

RT @jaromirtalir@twitter.com

@ondrejfilip@twitter.com @hajekj@twitter.com @michalblaha@twitter.com @mojeID@twitter.com @Yubico@twitter.com Lehce otočit kormidlem priorit Microsoftu a Googlu pár týdnů zabralo, ale nakonec pochopili že to smysl má a dotáhli certifikaci platformových FIDO klíčů Windows Hello a Android do podoby, že je možné je teď v ČR používat pro eGovernment.

🐦🔗: twitter.com/jaromirtalir/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!