Follow

😨

RT @mzvcr@twitter.com

🇨🇿🇳🇱 Nizozemsko zařadilo Prahu s okamžitou platností mezi rizikové regiony. Po příjezdu je silně doporučená 10 denní karanténa. Opatření se nevztahují na tranzit a případy, kdy cestovatel neopustí letištní halu. → bit.ly/3iyjCs2

🐦🔗: twitter.com/mzvcr/status/13057

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!