Follow

RT @mesec@twitter.com

Může tak nudná věc, jako je test kurzů platebních karet, přinést nějaké vzrůšo? Ano, když na stejném místě potkáte zmateně pobíhající cizince, kterým právě ujel tankující @FlixBus_CZ@twitter.com :-) mesec.cz/clanky/jak-jsme-honil

🐦🔗: twitter.com/mesec/status/13061

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!